Årets viktigaste måsteläsning!

Vi står inför ett nytt decennium – men har du tillräcklig koll? Låt oss sudda ut din Fear of Missing Out. Här är 20 av årets trendspaningar som du absolut inte bör missa. 

Under 2019 har vi skrivit mycket om friktionsfri handel, den nya kundupplevelsen, ny teknik och ständigt föränderliga kundbeteenden.

Handelstrenders redaktion har valt ut de trender och företeelser som sätter tonen i den moderna detaljhandeln just nu – och de kommande åren.


1. Bättre service högst på önskelistan

En studie visar en övertro på ny teknik och lyfter fram vad kunden efterfrågar: bättre service. De mest tilltalande butikerna förenklar och effektiviserar.

#konsumentbeteende #chatbots #service #robotar


2. Tre mindsets i den nya tidens shopping

Den moderna konsumenten har helt nya förväntningar och krav på shoppingupplevelsen. Tre trender, eller tre mindsets, präglar beteendet. Den som fångar upp de nya behoven är också framtidens vinnare inom detaljhandeln. 

#konsumentbeteende #shopping #maskininlärning #kundbeteenden


3. E-handelns tyngsta trender 2019

E-handeln fortsätter att öka och utvecklas med ny teknik, fygitala butiker och hypersnabba leveranser. Vi har sammanställt tio trender som tar nätshoppingen in i den nya tidens detaljhandel. 

#e-handel #instagram #d2c #fygitalhandel


4. Så shoppar generation Z och millennials

En studie kartlägger hur millennials och generation Z shoppar. Den visar de största drivkrafterna bakom köpen, inställningen till fysiska butiker och vilka tekniska lösningar man efterfrågar.

#undersökningar #konsumentbeteende #näthandel #retailtrender #teknikbutik


5. Bättre upplevelser i (5G)uppkopplad butik

Lanseringen av 5G lyfter upplevelsen i butik. Inom retail väntas varannat företag införa Internet of things i butiksmiljön de kommande åren.

#ny teknik #omnichannel #undersökningar #5g #IOT #detaljhandel


6. Fem AI-trender som förändrar e-handeln

Kundupplevelsen online handlar mycket om snabbhet, effektivitet och bekvämlighet. Områden där artificiell intelligens kommer göra stor skillnad framöver. Här är fem trender som utvecklar e-handeln.

#ny teknik #kundupplevelser #trender #maskininlärning #planering #kampanjer


7. Detta vill kunden ha i framtidens butik

Framtidens butik är uppkopplad och har andra funktioner än den traditionella. Kedjan vet nu, efter att tre testbutiker öppnats, vad kunden verkligen vill ha.

#måsteläsning #omnichannel #kundupplevelser #service #framtidensdetaljhandel #framtidensretail


8. Mixade köpcentrum lockar konsumenten mer

Närmare fyra av fem konsumenter kan tänka sig att bo i ett mixat område där det erbjuds möjligheter för ”live, work, shop, and play”. Det visar en ny studie som också avslöjar vilket utbud olika generationer efterfrågar mest.

#detaljhandel #måsteläsning #köpcentrum #kontor #mixed usage


9. Gen X – den bortglömda generationen

Det är en ålderskategori med mycket stor köpkraft och inflytande. Trots det hamnar de ständigt i skuggan av yngre generationer. Generation X är den bortglömda generationen – med stora kommersiella möjligheter.

#måsteläsning #trender #generation z #trendspaningar #world retail congress


10. ”Det är inte vi som bestämmer längre”

Företaget är ungt, men har redan pånyttfötts. ”Det är inte vi som bestämmer längre, det gör kunderna”, sa Albin Johansson, VD på Axel Arigato under Retail & Brand Experience i Barcelona.

#ehandel #personer #axel arigato #Sneakers #rbewc #skor


11. Därför är High Velocity Retailers vinnare

Du är en av 800 000 butiker konsumenten väljer mellan. En ny undersökning visar att snabba agila företag klarar sig bäst inom den nya tidens handel.

#måsteläsning #detaljhandel #wrc #high velocity retail


12. Fysiska butiker allt mer webbifierade

Den nya tidens konsument vill ha friktionsfria shoppingupplevelser. Den fysiska detaljhandeln adderar därför element som gör den butiken mer lik e-handeln.

#detaljhandel #teknik i butik #kundupplevelser #visual merchandising


13. Tio trender i den nya tidens retail

En ny generation produkter och flaggskepp, delningsekonomi, uppdaterade köpcentrum och stadskärnor. Här är 10 trender som formar den nya tidens retail.

#trender #e-handel #kundupplevelser #detaljhandel #trender #retail


14. Framtidens retail är (super)mänsklig

I ett allt mer effektivt och teknikdrivet samhälle söker vi möjligheter att interagera med andra människor. Fysiska butiker måste röra sig bort från rena transaktioner och börja bygga relationer – med hjälp av sina nya superkrafter.

#varumärken #detaljhandel #fysiskabutiker


15. Retursamarbeten en allt starkare trend

Detaljhandeln sätter allt mer fokus på fulfillment. Fri frakt ifrågasätts och miljöaspekterna väger allt tyngre. Men en av de hetaste trenderna just nu handlar om samarbeten mellan företag.

#e-handel #detaljhandel #amazon #returer #frakt #samarbeten


16. Här är den nya tidens konsument

En omfattande studie krossar ”sanningar” om en tidspressad konsument, att millennials föredrar upplevelser framför produkter och att butiksbesöken minskar.

#undersökningar #konsumentbeteende #trender #konsumentbeteende #konsumenter #retail


17. Personalen ska rädda den fysiska butiken

En ny form av retail växer fram. Butiken får en ny roll som plats för upplevelser och möten. Det ställer också nya krav på personalen – som ska rädda butiken.

#trender #kundupplevelser #personal #retail #fysisk handel


18 Sju trender formar 20-talets retail

Förtroende och transparens blir avgörande i detaljhandeln när techutvecklingen innebär både hot och möjligheter. Sju retailtrender formar 20-talet.

#nyheter #kundupplevelser #detaljhandel #detaljhandel #nielsen #trender


19. Den nya tidens Food & Beverage är agil

Food & Beverage ökar, men kundens förväntningar förändras. Ett agilt arbetssätt och värderingsbaserat utbud lyfter destinationen enligt en ny rapport.

#undersökningar #måsteläsning #restauranger #food and beverage


20. Handla grönt eller handla mindre?

Handla grönt eller handla mindre? Ett beteende medför både välbefinnande och mindre miljöpåverkan. Det visar en ny studie bland millennials.

#trender #konsumtion #green retail #hållbarhet