Den mobila konsumentens beteende påverkar alla. Oavsett om du jobbar för ett globalt varumärke eller driver en liten butik med lokal kundkrets – mobilen blir en allt viktigare del i kundens köpprocess.

Mobilen skickar detaljhandelns gamla spelregler långt in på lagerhyllorna. Kunden har till slut tagit makten. Man handlar när och hur man vill. Och framförallt – i vilken kontext man vill. Vi har kartlagt den nya tidens beteende och vad det innebär för detaljhandeln.

Ur innehållet: Mobilens roll i köpprocessen • The Mobile Mind Shift • Beteenden och köpvanor • Mobilen driver trafik till butiken • Så når du millennials via mobilen



Här kan du se några av trendrapportens 54 sidor