Omichannel är i allra högsta grad ett fortsatt relevant begrepp. Det handlar om att skapa en upplevelse, fast förankrad i varumärkeslöfte och kärnvärden, som förmedlas oavsett kanal. Den här trendrapporten kartlägger fenomenet och dess betydelse för retail.
Bli medlem eller så kan du läsa även denna artikel!