Omichannel är i allra högsta grad ett fortsatt relevant begrepp. I en värld där gränser mellan företagets interna avdelningar suddats ut, affärssystemen ger en helhetsbild och kundupplevelsen är sömlös mellan kanalerna – då kan vi resonera om begreppets pensionering.

Men där är ytterst få detaljhandelsföretag i dag.

Det handlar om att skapa en upplevelse, fast förankrad i varumärkeslöfte och kärnvärden, som förmedlas oavsett kanal. I mobilen. I kundtjänst. I sociala medier. I butiken. I kommunikationen.

För detta krävs en tydlig övergripande mission. Och en organisation som har förmågan att följa kunderna på vägen. Det är med den holistiska angreppsvinkeln vi tar oss an detta ämne i Context nr 3.

Ur innehållet: Stegen för fungerade omnichannel • Så viktig är transparensen • Multichannel allt vanligare • De sista viktiga metrarna • Statistik och undersökningar • Drivkrafterna bakom click & collect • omnichannel i framtidens retailHär kan du se några av trendrapportens 66 sidor