Handelstrender har samlat tio tunga trender som formar morgondagens detaljhandel. Vi berättar om de stora strömningarna inom framtidens retail, och i dessa skildrar vi de enskilt pådrivande trenderna.

Vartefter arbetet har fortgått har en sak också stått allt mer klar för oss. Få företag och branscher kan bocka av de tyngsta trenderna som pågående processer.

Men det finns ett undantag. Vem kunde tro att en före detta engelskalärare från Hangzhou i Kina skulle vara den som leder ett av de dominerande handelsföretagen – som i sin tur också driver på utvecklingen mot den nya handeln.

I Context nr 4 berättar vi om de tio tunga trender som skapar den.


Ur innehållet: Den ständigt påslagna leverantörskedjan • Så digitaliseras detaljhandeln • Hållbar transparens • Den smarta butiken • Nya tider kräver ny kompetens • Statistik och undersökningar • Case och kommentarer • Butiksexempel


Här kan du se några av trendrapportens 80 sidor