Dags att ta generation Z på allvar

Definitionen av generation Z kan variera en aning åldersmässigt. En vanligt förekommande inramning är födda mellan 1996 och 2009. 

Men en sak är de flesta på det klara med – och överens om. Detta är en generation som snabbt växer i betydelse, de kommande åren utvecklas åldersgruppen till att bli den mest betydelsefulla på arbetsmarknaden. Och i takt med detta blir man också den generation som har mest köpkraft i konsumentleden.

Generation Z är dessutom en ålderskategori som skiljer sig markant från övriga sett till såväl värderingar som hur man agerar som konsument i den moderna detaljhandeln.

Med andra ord: Det är hög tid att börja ta generation Z på allvar. Det bästa sättet att göra det är att skaffa sig insikter och kunskap kring dess värderingar och agerande.

Det är detta vår trendrapport Context #14 handlar om.

Anders Warma Faring
Huvudredaktör, Handelstrender


I den här trendrapporten kartlägger vi beteenden, attityder och preferenser i generation Z. Rapporten innehåller fakta och trender kring Gen Z som kommer vara avgörande kunskap för strategiska beslut den kommande tiden. Som Expert-medlem kan du läsa rapporten kostnadsfritt. Den går också bra att köpa separat via länken nedan.