Vid tecknandet av ett medlemskap hos Handelstrender.se gäller följande villkor.

Medlemskapet gäller tillsvidare och löper års- eller halvårsvis med 1 månads uppsägning. Kontakta oss på medlem(at)handelstrender.se om du vill säga upp medlemskapet.

Betalning ska ske senast på i fakturan angiven betalningsdag. Vid utebliven betalning betalar beställaren dröjsmålsränta från förfallodagen med 10 procent. Vi förbehåller oss rätten att debitera påminnelseavgift och begära ersättning för eventuella kostnader för fordrans indrivning.

I medlemskapet ingår även vårt nyhetsbrev. Det innehåller redaktionellt material. Inga adresser delas till annan part och du kan när som helst säga upp det via en länk i brevet.
Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter kan du läsa det här.

Handelstrender ges ut av Handelstrender Cmptnc som är en del av Warma Group. Uppgifter som lämnas i samband med beställning av medlemskap behandlas efter direktiven i GDPR. Du kan läsa mer om våra rutiner här.

Materialet på Handelstrender får endast användas för personligt bruk. Otillåten kopiering och spridning av materialet är förbjuden enligt Upphovsrättslagen (URL). Vid missbruk av dessa regler förbehåller vi oss rätten att avsluta medlemskapet. Inloggning sker via den egna profilen på LinkedIn eller med Bank-ID.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på medlem@handelstrender.se eller på chatten här intill.