Detaljhandeln efter pandemin

Utbrottet av COVID-19 har förändrat detaljhandelns, såväl fysisk retail som e-handelns, förutsättningar runt om i världen. Nya konsumentbeteenden sätter föråldrade affärsmodeller ur spel och stärker de snabbfotade och digitala aktörerna.

På ytan är mycket sig likt i den svenska detaljhandeln. Men under ytan har saker förändrats, värderingar påverkats och kundbeteenden börjat ta nya riktningar.

Vår senaste trendrapport Post Corona Retail sätter fokus på nya trender som uppstått, och befintliga som förstärkts.


Tre trender hämtade från rapporten

Här är utdrag från tre trender hämtade från rapporten. I Post Corona Retail tittar vi närmare på 12 tunga trender som formar detaljhandeln (både retail och e-handel) efter coronakrisen. Dessutom listar vi ett stort antal företeelser som du bör hålla koll på.

1. Live Stream Shopping gör entré

Coronakrisen har lett till att hemarbetande för första gången på allvar accepterats på bred front. Som en konsekvens av detta – och social distansering i hemmet – har trenden med Live Stream Shopping fått extra fart.

I Kina har den blivit en allt mer naturlig del av konsumentens sätt att shoppa. Där guidas man med hjälp av värdar som i många fall uppnått stjärnstatus. Live Stream Shopping har även sociala inslag, det har blivit ett sätt att hänga tillsammans online.

Även svenska varumärken – som Kicks, Monki och Intersport – har testat streamad shopping. De lär följas av fler varumärken och butiker framöver. 

Bilden visar Gina Tricots event den 28 maj i år.  


2. Konsumenten tar igen förlorad shopping

Omedelbart efter 9/11 reagerade konsumenterna genom att samlas med de närmaste i hemmet. Cocooning präglade beteendet i stor utsträckning. Men efter en tid uppstod en effekt som ledde till en peak i försäljningen inom detaljhandeln. Det handlade om att vilja ta vara på nuet och göra det man verkligen ville med livet.

Beteenden skiftar karaktär så fort den mest akuta situationen är avklarad. Det gjorde den under 9/11 och även under ”Great Recession” efter 2008. Det finns all anledning att anta att något liknande inträffar efter corona-pandemin.

Efter en period av känslomässig kris handlar återhämtningen om identitetsuppbyggnad och att visa världen att du är på ett bra ställe. Shopping efter tuffa tider handlar till stor del om identitet och säkerhet.


3. Curbside pickup här för att stanna

Under coronakrisen har curbside pickup, det vill säga upphämtning av varor i bilen, gjort entré även i Sverige. Trenden är en utveckling av Click & Collect och redan tydlig och stark i USA där bland annat Walmart och Target har varit framgångsrika med sina satsningar.

Kunderna väljer själva när de vill hämta sina varor vid butiken. Det är en företeelse som vinner mark i en rad olika kategorier eftersom den innebär stor valfrihet och mycket bekvämlighet för konsumenten.

I Sverige har bland annat Biltema och Ikea infört detta för att underlätta för bland annat riskgrupper under coronakrisen. 


Detta är utdrag från tre av trenderna i Post Corona Retail. I den här trendrapporten kartlägger vi de tyngsta trenderna på andra sidan coronakrisen. Den innehåller tolv företeelser som fötts eller förstärkts av utbrottet av COVID-19. Dessutom listar vi ytterligare rörelser inom detaljhandeln som du verkligen behöver ha koll på just nu.