Det nya normala

Under 2020 sköt den digitala handeln i höjden. Samtidigt gick den fysiska handeln på knäna då restriktioner tvingade fram nya rutiner och beteenden i konsumentledet. 

Undersökning på undersökning visar att det beteendet kommer bestå. Det vill säga konsumenterna kommer fortsätta handla digitalt, man kommer  i ännu högre utsträckning vilja hämta sina varor i eller vid butiken. 

E-handeln tvingar den fysiska butiken att utvecklas. Infrastruktur, organisation och ytor måste anpassas efter det nya normala. Detaljhandeln måste byggas om.

Parallellt med detta pågår en utveckling mot en mer friktionsfri och teknikorienterad detaljhandel. 

Vi har sammanställt de trender som kommer påverka retail mest under 2021.

Anders Warma Faring
Huvudredaktör, Handelstrender


I den här trendrapporten kartlägger vi de tyngsta trenderna inför detaljhandelsåret 2021. Rapporten innehåller konkreta case, råd för framgång och inblickar i hur de ledande aktörerna utvecklar sin verksamhet.