Internet of Things kommer förändra detaljhandeln, menar vissa. Det kommer att ha en marginell påverkan den närmaste tiden, menar andra. En tredje och gissningsvis väldigt stor grupp har svårt att greppa vad begreppet egentligen betyder.

Men även på plats i de fysiska butikerna kommer IoT skapa nya förutsättningar. Inte minst när det gäller att mäta och analysera i realtid, så kallad real time retail. I grund och botten pratar vi om två typer av uppkopplade enheter.

1. Teknik som gör det möjligt att spåra hur produkter rör sig och hur kundernas beteende ser ut.

2. Utrustning i butik som via ny teknik tillför upplevelser och tjänster. Till exempel uppkopplade speglar som automatiskt känner av vilka produkter kunden provar – och visar information om dem.

Tillsammans skapar detta en ny miljö som vi härmed dubbar till Internet of Retail.

I den här trendrapporten kartlägger vi detaljhandelns IoT-planer. Vi tittar också närmare på vilken konkret nytta tekniken medför i butiksmiljön. Självklart hittar du även en rad case från den internationella detaljhandeln.  Här kan du se några av trendrapportens 34 sidor