Den nya kundupplevelsen. Det är frestande att välja en väg som kantas av AI, röststyrning, augmented reality och digitala lösningar i butik.

Risken med en resa utan mål är dock tydlig; man vet inte riktigt var man hamnar.

Ett annat angreppssätt är att ta sig an kundernas förväntningar. Hur vill man att den den nya kundupplevelsen ska vara sammansatt. Vilka ingredienser krävs för att lyckas inom morgondagens detaljhandel?

Vi har sammanställt det som enligt oss utgör grunden för den nya kundupplevelsen – baserat på kundens nya förväntningar. Det är detta Context #10 handlar om.

I den här trendrapporten kartlägger vi den nya kundupplevelsen. Vi ger dig en bakgrund med fakta kring vad konsumenterna efterfrågar och hur de beter sig i dag – och i morgon. Rapporten innehåller konkreta case, råd för framgång och inblickar i hur ledande aktörer utvecklar sin verksamhet. Här kan du se några av trendrapportens 74 sidor