Förändringens tid är här. Dagligvaror är den kategori som ökar snabbast online just nu. Ändå står den för en förhållandevis liten del av den totala försäljningen.

Det är inte så konstigt, här pratar vi om en hel bransch som måste omformas.

Studie efter studie visar att konsumenterna mycket väl kan tänka sig att handla sina matvaror online. Att missta den relativt blygsamma försäljningsandelen för att vara ett tecken på att det gamla fungerar bäst är ett stort misstag.

I studie efter studie visar det sig också vad konsumenterna efterfrågar, vilka drivkrafterna är och vad som skulle få dem att handla mer online.

Lösningen finns där, i kundernas önskemål om en mer upplevelsebaserade och friktionsfri tillvaro. Men för att tillgodose detta krävs en pånyttfödelse.

Det är just detta Context # 8 handlar om.

I den här trendrapporten kartlägger vi dagligvaruförsäljningen online. Vi ger dig en bakgrund med fakta kring vad konsumenterna efterfrågar och hur de beter sig i dag. Men vi blickar också framåt med nya koncept som visar hur framtidens dagligvaruhandel kan komma att se ut. Rapporten innehåller konkreta case, råd för framgång och inblickar i hur de ledande aktörerna utvecklar sin verksamhet. Här kan du se några av trendrapportens 46 sidor

Klicka på bilderna för en större version.