Vi kartlägger dagligvaruförsäljningen online. Vi ger dig en bakgrund med fakta kring vad konsumenterna efterfrågar – vi blickar också framåt med nya koncept.
Bli medlem eller så kan du läsa även denna artikel!