I den här trendrapporten kartlägger vi de tolv tyngsta utmaningarna inför detaljhandelsåret 2019. Vi ger dig en bakgrund med fakta kring vad konsumenterna efterfrågar och hur de beter sig i dag – och i morgon. Rapporten innehåller konkreta case, råd för framgång och inblickar i hur de ledande aktörerna utvecklar sin verksamhet.
Bli medlem eller så kan du läsa även denna artikel!