Handel för en ny tid

Den moderna detaljhandelns utveckling går på många sätt parallellt med generation Z. Flera av de kommande årets trender går hand i hand med beskrivningen av vad som snart kommer vara en dominerande kraft inom branschen – och en mycket köpstark målgrupp.

Generation Z beskrivs ofta så här:
• Digitalt kompetenta
• Välkomnar automation
• Agila och snabbfotade
• Värderingsstyrda
• Anammar nya bildintensiva sociala medier
• Värdesätter snabbhet – ”Generation Nu”

Flertalet av de trender som nu växer sig starkare inom detaljhandeln, såväl fysisk som digital, bygger på just denna karakteristik. Områden och egenskaper som utgör utmaningar för verksamheter födda i en annan era  – och fundamentet för digitalt födda varumärken. 

Det är detta, i form av det kommande årets mes intressanta trender, vår trendrapport Context #15 handlar om.

Anders Warma Faring
Huvudredaktör, Handelstrender

I den här trendrapporten lyfter vi fram de trender som vi på Handelstrender tror kommer påverka detaljhandeln mest under 2022. Det är gott om sådana spaningar där ute – men i Context #15 hittar du trender som är väl förankrade i vad som faktiskt sker just nu. Rapporten innehåller fakta och trender som kommer vara avgörande kunskap för strategiska beslut den kommande tiden. Som Expert-medlem kan du läsa rapporten kostnadsfritt. Den går också bra att köpa separat via länken nedan.