I trendrapporten Retail 2023 sätter vi fokus på de viktigaste trenderna i detaljhandeln.

Ny trendrapport från Handelstrender

Retail 2023 – En innovativ följeslagare

Detaljhandeln står inför en verklighet med ständigt skiftande förutsättningar – ett läge där utmaningar och förändring är det nya normala.  

Konsumenten söker vägar framåt och det finns behov av en ny typ av detaljhandelsföretag. Aktörer som är en trygg följeslagare, som prioriterar kundens bästa och utgör en flexibel, innovativ och långsiktig följeslagare på den fortsatta resan.

För att axla den rollen krävs en genuin vilja att lyssna, förändra och anpassa sig efter nya beteenden och förutsättningar. Men också en fortsatt förmåga att digitalisera, automatisera och personalisera. 

Den här trendrapporten fungerar som en vägledning för dig som vill kroka arm med kunden under året.

Anders Warma Faring
Huvudredaktör

I den här trendrapporten lyfter vi fram de trender som vi på Handelstrender tror kommer påverka detaljhandeln mest året. Det är gott om sådana spaningar där ute – men i Context #16 hittar du trender som är väl förankrade i vad som faktiskt sker just nu. Som Expert-medlem kan du läsa rapporten kostnadsfritt. Den går också bra att köpa separat via länken nedan.