Handelstrenders policy kring personuppgifter

 

Först och främst: Så arbetar Handelstrender

En central del i Handelstrenders verksamhet är förtjänade relationer med målgrupp och kundkrets. Detta innebär att marknadsföring och tillväxt sker genom frivilligt agerande från målgruppen. Det gäller såväl valet att följa Handelstrender via sociala medier som att tecknandet av prenumeration på vårt nyhetsbrev. Verksamheten med nyhetsbrev bygger helt på frivilligt tecknade prenumerationer.

Hantering av personuppgifter

Detta är de områden vi hanterar personuppgifter.

Medlemmar på Handelstrender.se

I samband med att våra kunder köper ett medlemskap registreras personens namn, e-postadress och faktureringsadress. Dessa uppgifter är kopplade till bokföringslagen, det är en transaktion med tillhörande praxis.

Nyhetsbrevsprenumeration.

Via www.handelstrender.se tecknas prenumerationen och där anges e-postadress. Vi använder en rutin för bekräftelse av prenumerationen i två steg, en så kallad dubbel opt in. Användaren måsta aktivera tjänsten via en länk i ett e-brev och där godkänna våra villkor.

Inloggning

I samband med inloggning via LinkedIn sparas e-postadress, namn och profilbild. Bilden används till profilen under ”Min sida” och i sidan för teamet om man ingår i ett sådant. Ingen annan användning eller delande av uppgifterna förekommer. endast den aministrerande personen i ett företags Team kan se profilbilden. Vi lagrar inga lösenord, vilket också är en anledning till att vi använder detta inloggningssätt.

I samband med inloggning via BankID lagras medlemmens personnummer i databasen envägs-krypterat. Det betyder att personnumret lagras i en form som inte går att läsa ut. Däremot sparas personnumret i en krypterad form som gör att vi kan matcha det mot medlemskapet nästa gång personen loggar in.

Säkerhetskopior

Handelstrender lagrar säkerhetskopior av sajten. Denna uppdateras automatiskt vilket gör att inga gamla uppgifter blir liggande i onödan.
Därmed finns också en kopia av databasen för medlemmar.

Kundrelationer

Vi registrerar e-postadress och namn i det system vi använder för hantering av kundrelationer. Här noteras också status och intresse för medlemskap. Det är en förutsättning för att undvika att vi till exempel skickar introduktionsmail till samma person flera gånger. Hur länge uppgifterna lagras beror på hur relationen utvecklas.

Så länge lagrar vi uppgifterna

Då grunden för medlemskap är en transaktion sparar vi uppgifter som rör detta i enlighet med bokföringslagen. Personuppgifter som finns i vårt CRM-system syftar till att hålla ordning på de relationer vi har med kunder och kontakter vi tagit på individnivå. Dessa sparas så länge relationen är relevant. En kontinuerlig uppdatering sker av vår ansvarige för medlemmar och andra relationer.

Andras tillgång till uppgifterna

Inga personuppgifter lämnas vidare till annan part. Handelstrender ger inga tillstånd att använda dem i något sammanhang.

Din tillgång till registrerade uppgifter

Personer som finns med i våra register kan när som helst be att få se vad som finns registrerat. Man kan också begära information om varifrån uppgifterna kommer.

Den som vill justera eller radera sina uppgifter kontaktar oss via medlem@handelstrender.se.

Så kan du justera registrerade uppgifter

Personer som finns med i våra register kan när som helst be att få se vad som finns registrerat och justera dessa uppgifter.

Den som vill justera eller radera sina uppgifter kontaktar oss via medlem@handelstrender.se.

Så kan du radera registrerade uppgifter

Personer som finns med i våra register kan när som helst be att få dem raderade. Detta informerar vi också om under fliken Köpvillkor och Hantering av personuppgifter.

Den som vill justera eller radera sina uppgifter kontaktar oss via medlem@handelstrender.se.

Nyhetsbrev, information kring ”medgivande”

Rutiner vid tecknade

I samband med att personer börjar prenumerera på Handelstrenders nyhetsbrev ger mottagaren också sin tillåtelse att vi lagrar e-postadressen i vårt system för nyhetsbrevsutskick.

Detta sker enligt en tvåstegsmodell där mottagaren av nyhetsbrevet måste bekräfta sin prenumeration. Detta sker via e-post.

I detta brev informerar vi också om hanteringen av personuppgifter som godkänns innan prenumerationen startas.

Vem finns i registret?

Registret över prenumeranter på nyhetsbrevet består helt och hållet av personer som valt att anmäla sig via dubbel opt in. Inga köpta adresser förekommer.