Här är 2020 års tyngsta trender i detaljhandeln

Kundernas förväntningar på kundupplevelsen har bara blivit högre för varje år som gått. Den ska vara gränslös och röra sig mellan kanalerna och mobilen blir allt mer ett nav i kundens resa.

I takt med detta har tålamodet minskat. Friktion får kunderna att välja en annan aktör, en annan väg.

För ett enskilt företag kan det te sig som ett oöverstigligt berg att ta sig an.

Förändringsrörelser inom retail

Men det går. Förutsatt att man inser samarbetets kraft, att de gamla butikskoncepten måste pånyttfödas och att konsumenterna vill se varumärken som står stadigt även i en Greta Thunberg-värld.

Lösningen finns i ett antal nu pågående förändringsrörelser inom detaljhandeln. Vi har identifierat de som vi anser viktigast Inför 2020.

Det är just dessa Context #11 handlar om.
Du kan läsa den som Expert-medlem eller köpa den separat.

I den här trendrapporten kartlägger vi de tyngsta trenderna inför detaljhandelsåret 2020. Vi ger dig en bakgrund med fakta kring vad konsumenterna efterfrågar och hur de beter sig i dag – och i morgon. Rapporten innehåller konkreta case, råd för framgång och inblickar i hur de ledande aktörerna utvecklar sin verksamhet. 

Här kan du se några av trendrapportens 64 sidor

Klicka på bilderna för en större version.