”Det är inte vi som bestämmer längre”

Företaget är ungt, men har redan pånyttfötts. "Det är inte vi som bestämmer längre, det gör kunderna", sa Albin Johansson, VD på Axel Arigato under Retail & Brand Experience i Barcelona

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.