Dagligvaror är en varukategori i detaljhandeln som främst finns i mat- och servicebutiker.

Detaljhandeln brukar delas in i två huvudgrupper: dagligvaruhandel och sällanköpshandel. Dagligvaruhandel definieras som handel med varor som används dagligen.

Matbutiker och stormarknader hör därför hemma i denna kategori och samlas under begreppet dagligvarubutiker.

Till sällanköpshandel räknas handel med varor som konsumenten köper med lägre frekvens, till exempel kläder, möbler, inredning och hemelektronik.