Detaljhandeln brukar delas in i två huvudgrupper: dagligvaruhandel och sällanköpshandel. Dagligvaruhandel definieras som handel med varor som används dagligen. Matbutiker, servicebutiker och stormarknader hör hemma i denna kategori och samlas under begreppet dagligvarubutiker.