Kärnan i Ica Gruppens verksamhet är dagligvaruhandel. Runt detta har en rad verksamheter byggts upp vilka, var för sig och i samverkan.
Ica bildades 1917 när Hakon Swenson grundade AB Hakon Swenson, allmänt kallat Hakonbolaget, i Västerås.