Haulen är död! Länge leve rehaulen!

Haulen är död! Länge leve rehaulen!

 

För att få fler unga att skänka till second hand lyfter Myrorna begreppet rehaul. Det är en motreaktion mot den konsumtionsfokuserade trenden med hauls på nätet. Tillsammans med artisten Joy sätter man i stället givandet i fokus.