Röda Korset är en internationell humanitär rörelse med medlemmar och anställda i hela världen. Den grundades för att skydda mänskligt liv och hälsa, för att garantera respekten för alla människor, och för att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Röda Korset är Sveriges största humanitära organisation med närvaro i flertalet kommuner, där man genom väl fungerande lokala föreningar driver den lokala verksamheten.