Handelsrådet är Nordens största privata finansiär av handelsrelaterad forskning.

Handelsrådets verksamhet bekostas av parterna på arbetsmarknaden. Att finansiera forskning för att långsiktigt stärka och utveckla handelsnäringen har hög prioritet.