Nya miljoner till handelsforskning

Nu ska 14,5 miljoner kronor gå till forskning inom handeln. Sju nya forskningsprojekt har fått forskningsanslag från Handelsrådet. Ett av dem handlar om tillit för datadriven handel.

Handelsrådet är Nordens största privata finansiär av handelsrelaterad forskning.

– Vi jobbar aktivt för att öka utbytet av ny kunskap och interaktionen mellan akademi och praktik, säger Lena Strålsjö, FoU-expert på Handelsrådet.

Spänner över flera områden

Nu får sju forskningsprojekt dela på sammanlagt 14,5 miljoner kronor. De beviljade projekten spänner över flera områden relevanta för handelsnäringen.

Det handlar om kundernas tillit, karriärvägar i handeln, butiken som mötesplats, prisjämförelser, personalens roll i servicemöten och nya möjligheter med en digitaliserad matmarknad.

Nya infallsvinklar

Flera av forskningsprojekten berör digitaliseringen och den pågående strukturomvandlingen i handeln. Utlysningen visar på nya infallsvinklar.

– Det är positivt då det leder till att handelsforskningen breddas och blir alltmer tvärvetenskaplig, säger Lena Strålsjö.

– Det har varit stenhård konkurrens och vi är glada att vi har fått fram två projekt med fokus på karriärutveckling, eftersom kompetensförsörjningen är ett prioriterat område i branschen.

Social hållbarhet

Ett av projekten har inriktning på kopplingen mellan social hållbarhet och digitalisering.

– Tillsammans med Mathem får vi nu möjligheten att driva ett projekt för att vidga de äldre konsumenternas matlandskap och för att visa hur handeln med digitaliseringen kan stärka sin sociala hållbarhet, säger Ulrika Holmberg, Göteborgs universitet, en av de forskare som får ta del av anslaget.

Tillit för en datadriven handel

Stefan Larsson från Lunds universitet är en av dem som fått pengar till sitt arbete.

– Nu kan vi i samverkan med tankesmedjan Fores dra i gång angelägen forskning kring hur man bäst kan bygga och bibehålla kundernas tillit för en alltmer datadriven handel.

– Vi vill besvara frågan vilken grad av transparens som är både lämplig och praktiskt möjlig vid insamling och användning av individers data, säger han.


Läs även: Miljonbelopp till forskning om kundupplevelser