Miljonbelopp till ny handelsforskning

Nu står det klart att 13 miljoner kronor går till branschnära forskning inom detaljhandeln. Det är resultatet när sju nya forskningsprojekt får forskningsanslag från Handelsrådet.

Handelsrådet är Nordens största privata finansiär av handelsrelaterad forskning. Dess verksamhet bekostas av parterna på arbetsmarknaden.

– Vi jobbar aktivt för att öka utbytet av ny kunskap och interaktionen mellan akademi och praktik, säger Lena Strålsjö, FoU-expert på Handelsrådet.

Spänner över flera områden

Nu får sju forskningsprojekt dela på sammanlagt 13 miljoner kronor. De beviljade projekten spänner över flera områden: logistiksystem, framgångsrik kompetensutveckling, nya butiksformat, säkra handelsområden, e-handelns företagsdynamik, digitala hybridsystem och sjukfrånvaro bland tjänstemän.


SJU BEVILJADE PROJEKT

Erik Sandberg, Linköpings universitet
Dynamiska förmågor i handelns logistiksystem – för ökad grad av innovation och flexibilitet

Daniel Hellström, Lunds universitet
Framgångsrik kompetensutveckling på jobbet – informellt lärande i handeln

Ulf Johansson, Lunds universitet
Att framtidssäkra den fysiska butiken via nya butiksformat – hur utvärdera nya butiksformat

Oana Mihaescu, Handelns Forskningsinstitut
Business Improvement Districts – En modell för att höja säkerheten och attraktiviteten i städernas handelsområden

Sven-Olov Daunfeldt, Handelns Forskningsinstitut
E-handelns företagsdynamik

Stefan Cronholm, Högskolan i Borås
Digitala Hybridsystem för innovation

Kristin Farrants, Karolinska Institutet
Sjukfrånvaro bland tjänstemän inom handeln: prospektiva kohortstudier

Källa: Handelsrådet.