Cityhandlare vässar sin digitala kompetens

 

Livskraftiga handelsföretag är viktiga för att stadskärnan. Nu kraftsamlar handlarna i centrala Västerås för att vässa sin digitala kompetens.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!