Så gick det för detaljhandeln 2022

År 2022 blev ett tufft år för detaljhandeln.

På uppdrag av Handelsrådet genomför HUI årligen en studie av Sveriges regionala handel. Kartläggningen, som pågått sedan 1992, innehåller uppgifter om detaljhandel på lokal och regional nivå.

Kartläggningen visar att den fysiska detaljhandelsförsäljningen i Sverige uppgick till 764 miljarder år 2022, en tillväxt på 6,1 procent jämfört med 2021. Dagligvaruhandeln växte med 8,8 procent och sällanköpsvaruhandeln med 3,6 procent.

Tillväxten under 2022 var helt och hållet driven av inflation. Utvecklingen i volym (det vill säga borträknat inflation) landade på -0,7 procent under året.

Det var första gången sedan början av 90-talet som detaljhandelns volymutveckling var negativ. Volymutvecklingen i dagligvaruhandeln blev -1,1 procent och i sällanköpsvaruhandeln -1,7 procent.


Här är ett urval av insikterna från kartläggningen

Sergels torg i Stockholm.

Stockholm växte betydligt starkare än Göteborg och Malmö. Tillväxten uppgick till 9,1 procent i Stockholm, medan Göteborg och Malmö hade svagare utveckling.

9 av 10 kommuner hade positiv utveckling under 2022. Några av kommunerna med högst tillväxt var Sigtuna och Härryda, som är hem till Sveriges största flygplatser Arlanda och Landvetter. De gynnades av det ökade flygandet under året.

Kraftig ökning i gränshandeln. Den del av handeln som drabbades hårdast av pandemin var gränshandeln mot Norge och Finland. Detaljhandeln i de största gränshandelskommunerna minskade med 42 procent under 2020 följt av nolltillväxt 2021, men i och med släppta restriktioner under 2022 ökade försäljningen med 53 procent. Gränshandelskommunen Strömstad blev årets tillväxtraket och ökade med 127 procent, motsvarande 3,8 miljarder kronor.

Lågprisutbud driver tillväxt. Kommuner med ett större utbud av lågprisbutiker än rikssnittet ökade i genomsnitt 0,8 procentenheter mer under 2022 än kommuner med ett mindre utbud av lågprisbutiker än rikssnittet.

Fler insikter finns i rapporten Detaljhandelns utveckling i Sveriges län och kommuner 2022. Samtliga kommuners utveckling och nyckeltal hittar du på Handelsfakta.se.