New Retail enligt Alibaba

Alibaba Group är ett kinesiskt IT-konglomerat, som består av ett kluster av företag. Med sin vision om New retail vill man skapa förutsättningar för alla att bedriva verksamhet var som helst. Detta med ny teknik och kundinsikter via big data som grundpelare.

Tre E:n beståndsdelar i digital utveckling

Tre tydliga beståndsdelar lägger grunden för digital utveckling och den nya tidens företagande. Det menar Alibabas medgrundare Jack Ma.

Entrepreneurship är också ett av de tre E:n den digitala förvandlingen består av enligt Jack Ma. De övriga två är Education och E-government.