Wallenstam AB är ett svenskt fastighetsbolag med huvudkontor i Göteborg. I nära samarbete med staden arbetar företaget för att skapa trygga platser och områden som människor vill bo i, arbeta i och besöka. Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Stockholm, Göteborg och Uppsala.