Nutida Svenskt Silver visas på Svenskt Tenn

Nutida Svenskt Silver visas på Svenskt Tenn

 

Svenskt Tenn har som uttalad ambition att bidra till bevarandet av Svenskt hantverk. Detta görs dels genom stiftelsen som äger företaget, dels genom att tillverkningen sker i Sverige och dels genom att lyfta fram samtida svenskt kvalitetshantverk. Som ett led i det får 15 silversmeder knutna till Nutida Svenskt Silver nu visa sina föremål i … (läs mer)