Bonnier Fastigheter bildades 1985 i syfte att förvalta och utveckla Bonnierkoncernens fastighetsinnehav.