Alecta Fastigheters huvudmarknad är Sverige där vi skapar kluster av fastigheter med bland annat kontor, samhällsfastigheter, handel och hotell.


Coop Forum på A6 halveras

 

JÖNKÖPING. Coop Forum på A6 kommer att kraftigt krympa sin yta och att satsa på mat.Samtidigt vill fastighetsägaren Alecta bygga om flera butiker på köpcentret– och på sikt bygga ut hela köpcentret.