Alecta Fastigheters huvudmarknad är Sverige där vi skapar kluster av fastigheter med bland annat kontor, samhällsfastigheter, handel och hotell.