Citycon är ägare, förvaltare och utvecklare av dagligvarubaserade köpcentrum i urbana lägen i Norden och Baltikum.

Citycons fastighetsportfölj består av kollektivtrafiknära stadskärnor i de största städerna.