Detaljhandeln går mot extrem personalisering

 

Från en basal anpassning för den enskilda individen går nu detaljhandeln in i en ny fas. Med extrem personalisering kan kedjor skaffa sig stora konkurrensfördelar genom intelligent automation.  

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!