Detaljhandeln går mot extrem personalisering

 

Från en basal anpassning för den enskilda individen går nu detaljhandeln in i en ny fas. Med extrem personalisering kan kedjor skaffa sig stora konkurrensfördelar genom intelligent automation.  

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!