Detaljhandeln går mot extrem personalisering

Från en basal anpassning för den enskilda individen går nu detaljhandeln in i en ny fas. Med extrem personalisering kan kedjor skaffa sig stora konkurrensfördelar genom intelligent automation.  

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.