Sälj mer – med rätt avstånd till kunden

Ny forskning betonar vikten av att medarbetare befinner sig på ”rätt” avstånd till kunden. Detta är vad man rekommenderar.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.