E-handeln ökar fortsatt inom dagligvaror

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 1,6 procent under september 2021 jämfört med samma månad 2020. Detta enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. E-handeln går fortsatt uppåt, upphämtning i butik ökar mest.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick till 1,3 procent under månaden. Den positiva utvecklingen i butik, som startade redan i juni månad, håller enligt studien i sig in i hösten.

Karin Brynell, VD på Svensk Dagligvaruhandel.

– Försäljningen i butik stod för merparten av försäljningstillväxten i dagligvaruhandeln under september. Kunderna har i och med restriktionslättnaderna successivt återgått till att handla i butik, säger Karin Brynell, VD på Svensk Dagligvaruhandel.

Upphämtning i butik ökar mest

Dock visar e-handeln upp en fortsatt stadig tillväxt. Upphämtning i eller vid butik ökade mest bland de olika leveransalternativen.

Försäljningen i e-handeln växte under månaden med 6,9 procent. Hemleverans växte med 4 procent och upphämtning i butik med 10,4 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i september till 5,2 procent.

– E-handelsandelen uppgick till 5,2 procent, vilket är något högre än under motsvarande månad föregående år trots att vi levde med mer restriktioner då, avslutar Karin Brynell.

E-handeln ökar mer än totalen

Den totala försäljningsutvecklingen under årets tredje kvartal uppgick till 1,2 procent. Försäljningen i butik ökade med 1,1 procent och e-handelsförsäljningen ökade med 3,0 procent.