Digital hund följer kunden i centrumet

Med hjälp av RFID-teknik och digitala skärmar följer hunden efter besökaren i centrumet. Kampanjen visar på nya möjligheter, men också på ett behov av digital infrastruktur i köpcentrumen.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.