Digital hund följer kunden i centrumet

 

Med hjälp av RFID-teknik och digitala skärmar följer hunden efter besökaren i centrumet. Kampanjen visar på nya möjligheter, men också på ett behov av digital infrastruktur i köpcentrumen.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!