Besöksflöden mäts på Centralstation

 

Genom att mäta mobiltelefoner istället för människor ska fastighetsägaren Jernhusen få mer exakta uppgifter hur många som besöker centralstationen i Stockholm. 

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!