Renare städer med nytt samarbete

 

Håll Sverige Rent och Bumbee Labs ska undersöka hur man kan minska nedskräpningen i det offentliga rummet.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!