Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Verksamheten omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning.

Man förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge.

Företaget har ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik.