Han blir ny VD på Preem

Preem utser ny VD efter Petter Holland som går i pension efter sommaren. Hans efterträdare blir Magnus Heimburg, i nuläget CFO på Perstorp Holding.

Petter Holland har varit VD för Preem sedan mars 2012. Petter kommer även fortsättningsvis ingå i Preems styrelse.

Lång erfarenhet av chefsbefattningar

Efterträdaren Magnus Heimburg har lång erfarenhet från olika chefsbefattningar hos företag såsom Perstorp, Preem och Swedish Match.

Under åren 2007 till 2014 var han CFO på Preem, och sedan 2014 är han CFO på Perstorp Holding. Magnus är 53 år och har en ekonomexamen från Lunds Universitet.

– Under sina nästan åtta år som CFO på Preem skaffade Magnus sig en erfarenhet och unik insikt i vår operativa verksamhet, som gör honom mycket väl lämpad för att i rollen som VD förverkliga Preems ambitiösa vision om att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle, säger Jason Milazzo.

Övertygad om att nå målen

– Företagets ambitioner att ställa om från fossilt till förnybart och att bli klimatneutrala 2045 ser jag som väldigt inspirerande. Min bakgrund, i kombination med kompetensen och engagemanget som finns i Preems organisation och ledningsgrupp, gör att jag känner mig övertygad om att vi kommer lyckas att nå dessa mål, säger Magnus Heimburg.

VD-bytet sker under augusti 2020.