Fyra nya namn till Svensk Handels styrelse

Simone Margulies, Göran Westerberg, Emma Pålsson och Rickard Lyko.

Vid Svensk Handels årsstämma valdes Rickard Lyko, VD på Lyko Sverige, Simone Margulies, tillträdande VD på Axfood, Emma Pålsson, VD på Bygghemma Sverige samt Göran Westerberg, VD på Rusta in i Svensk Handels styrelse.

Anders Svensson, ordförande i Svensk Handel, konstaterar att de senaste åren har präglats av svåra utmaningar för många av handelns företag.

– Trots detta ser vi hur aktörer inom branschen ständigt blickar framåt i frågor som rör exempelvis grön omställning och innovation. Därför är det glädjande att i dag få välkomna de nya ledamöterna till Svensk Handels styrelse. Med deras kunskaper och erfarenheter står Svensk Handel redo att ta sig an kommande år i vår ständigt föränderliga bransch, säger Anders Svensson.

En kraft för hållbar omställning

Simone Margulies är nuvarande VD på Hemköpkedjan och tillträdande VD och koncernchef på Axfood och en av fyra nyinvalda ledamöter i Svensk Handels styrelse.

– Handeln spelar en central roll i samhället, både som arbetsgivare och som en möjliggörare för människor i hela vårt land att leva och få ihop vardagen. Men också som en kraft för att ställa om till en mer hållbar samhällsutveckling. Med dessa viktiga roller behöver handelns och företagens utmaningar och möjligheter fortsätta att adresseras, och jag ser fram mot att lyfta och driva de frågorna inom Svensk Handel.

I samband med stämman tackades Klas Balkow, Filip Ekvall, Patrik Hedelin och Susanne Holmström av för sina insatser i Svensk Handels styrelse.