Vasakronan är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund.