Vasakronan förstärker inom utveckling

 

Vasakronan driver stora projekt i centrala Stockholm.

Vasakronan förstärker nu sin organisation inom fastighetsutveckling. Ambitionen är att stärka möjligheterna att arbeta hållbart och lönsamt med sina projekt.

Med en projektvolym på drygt 10 mdkr är Vasakronan en av Sveriges största fastighetsutvecklare. Detta enligt ett pressmeddelande från företaget.

Samordnar slutförandet

Sergelhuset är bolagets enskilt största projekt. Anna Nyberg, som i dag är chef för fastighetsutveckling i Stockholm, kommer ta ansvar för den totala samordningen och slutförandet av projektet.

Johanna Skogestig, VD på Vasakronan.

– Vi jobbar nu för att förändra hela Stockholm city. Det är ett komplext och ansvarsfullt arbete med otroligt många olika delar. För att det ska bli så bra som vi vill, är jag väldigt glad att Anna vill ta ansvar för det arbetet, säger Johanna Skogestig, VD på Vasakronan.

Jan-Erik Hellman, som i nuläget är regionchef i Uppsala, kommer ta över som chef för fastighetsutveckling i Stockholm. Samtidigt tar han ansvar för samordningen av bolagets projektverksamhet på alla orter.

Klimatneutralitet 2030

Per Thiberg, chef affärsutveckling, kommer fortsatt att ansvara för de JV-bolag som Vasakronan är delägare i samt lägga ett ökat fokus på att samordna, stötta och utveckla arbetet för att nå klimatneutralitet i Vasakronans projektverksamhet till 2030.

– Vår projektverksamhet påverkar bolagets lönsamhet på ett betydande sätt. Vi har höga ambitioner att driva verksamheten på ett alltigenom hållbart sätt. Med den här organisationsförändringen förstärker vi möjligheterna att göra det, säger Johanna Skogestig.


VASAKRONANS LEDNINGSGRUPP

Med förändringarna justeras även Vasakronans ledningsgrupp som nu består av:

Johanna Skogestig, VD 
Anders Ahlberg, tf chef för fastighetsinvesteringar 
Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm 
Sheila Florell, chef juridik 
Jan-Erik Hellman, chef fastighetsutveckling Stockholm 
Christer Nerlich, chef ekonomi och finans 
Kristina Pettersson Post, regionchef Göteborg 
Anna Stenkil, regionchef Malmö 
Cecilia Söderström, HR-chef 
Nicklas Walldan, chef teknik, service och utveckling 
Peter Östman, kommunikationschef

Christian Fredrixon tillträder som chef fastighetsinvesteringar den 4 maj.