Fintech är ett samlingsbegrepp för IT-teknik inom finansvärlden. Bolag verksamma inom fintech kombinerar finansiella tjänster med mjukvaruteknik.