Därför lämnar sex av tio e-butiken utan köp

En färsk undersökning visar på haltande e-handel med bristande funktionalitet. Sex av tio överger köp på grund av dålig upplevelse. Här är orsakerna.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.