Avtal om utveckling av Globen Shopping

 

Ett avtal om utveckling av Globen Shopping har nu tecknats. Nu ska en urban stadsdel växa fram där man ska erbjuda en mix av kedjor, lokala butiker, vardagsnära tjänster, uppgraderade restauranger och caféer. 

Citycon och Klövern och har tecknat en avsiktsförklaring om en gemensam utveckling av köpcentrumet Globen Shopping strax söder om Stockholms innerstad. Målet är att bidra till att förverkliga Stockholms stads vision för Söderstaden – en mångsidig, urban och upplevelserik stadsdel.

Investeringar på knappt tre miljarder

Avsiktsförklaringen omfattar skapandet av ett joint venture som avser att förvärva köpcentrumdelen av fastigheten Arenan 2 från Klövern. Ägarfördelningen i det gemensamt ägda bolaget kommer att vara 55 procent Citycon och 45 procent Klövern.

Citycon kommer att utveckla och genomföra det kommersiella konceptet för Globen Shopping i nära samarbete med Klövern och Stockholms stad. Enligt den nuvarande utvecklingsplanen uppskattar parterna en total investeringsvolym, inklusive förvärv av del av fastigheten Arenan 2, på 2,5–2,8 miljarder kronor.

Levande promenadstråk för alla

Utvecklingen av Globen Shopping förväntas innebära mer än en fördubbling av storleken från nuvarande cirka 20 000 kvm, inklusive en utökad andel service och kultur.

Man har som mål att förvandla Globen Shopping och Arenavägen från dagens slutna baksida till ett levande och innehållsrikt promenadstråk. Detta för såväl boende som besökare till de många sport- och kulturevenemangen i de närliggande arenorna.

Ska bli ett lokalt nav

Köpcentrumet har potential att bli ett lokalt nav för den nya stadsdelen som byggs i det gamla Slakthusområdet där det planeras för cirka 4 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser. I dagsläget finns redan ett omfattande nätverk av kollektivtrafik med tunnelbana, tvärbana och busslinjer som förbinder södra Stockholm med innerstaden.

– Här vill vi skapa ett lokalt centrum och vi kommer att utgå från och bygga vidare på det framgångsrika konceptet för Liljeholmstorget Galleria. Det blir en stark mix av kedjor, lokala butiker, vardagsnära tjänster, uppgraderade restauranger och caféer, säger Marcel Kokkeel, VD på Citycon.

En urban stadsdel växer fram

Även Klövern är positiva och ser en nu urban stadsdel framför sig.

– Klövern ser fram emot att aktivt bidra till utvecklingen av en sammanhållen urban stadsdel runt ett av Stockholms starkaste varumärken: Globen. Vi är glada att i Citycon funnit en partner med passion för, och förtjänstfullt track record av att utveckla attraktiva stadsdelscentrum, säger Rutger Arnhult, VD på Klövern.