Ökad vinst för Byggmax

Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett resultat efter skatt på 30,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2014 (25,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:50 kronor (0:40).