Gorillas har förutsatt sig att omdefiniera vad servicehandel är. Man levererar sina varor ultrasnabbt, ända ner till 10 minuter efter beställning. Och man gör det till vad man kallar retail-priser.